Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Volgens de richtlijnen van de KNVB beschikt iedere sportbond per 1 januari 2013 over een VertrouwensContactPersoon (VCP).

Wat is een Vertrouwenscontactpersoon (VCP)?


Binnen de sportvereniging is de vertrouwenscontactpersoon (VCP) het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met, grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.
Een VCP-er zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De VCP-er is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kan informeren over procedures en mogelijke vervolgstappen of doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF. In een vertrouwelijk gesprek helpt de VCP-er de betrokkene bij het doen van zijn verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.
De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc..

Activiteiten Vertrouwenscontactpersoon (VCP).

De VCP wordt geacht om te handelen volgens een bepaald protocol.
De activiteiten van een VCP zijn:

  • Eerste opvang/aanspreekpunt
  • Doorverwijzen
  • Preventieactiviteiten

Bij S.V. Almen zijn er twee vertrouwenspersonen:
- Evelien Kamminga, haar telefoonnummer is 06-31210061 of is per e-mail te bereiken op evelienkamminga@gmail.com; en
- Peter Hintzen, zijn telefoonnummer is 06-29004329 of is per e-mail te bereiken op mail@peterhintzen.nl.