CORONA MAATREGELEN

Update 29 september: Corona maatregelen

Beste voetballers, trainers en ouders,

Maandagavond heeft het kabinet wederom nieuwe aangescherpte maatregelen bekend gemaakt om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen raken ons allemaal, dus ook onze club.

Met dit schrijven willen we jullie hierover informeren. Onze kantines waren aan de hand van de vorige aangekondigde maatregelen al deels gesloten. De nu aangekondigde maatregelen verplichten ons nu ook het uitgiftepunt buiten te sluiten. Vanaf dinsdag 29 september 2020 is dit uitgiftepunt dan ook gesloten.

Een andere maatregel welke is aangekondigd, betreft het feit dat er geen publiek het sportpark meer op mag om trainingen en/of wedstrijden te bekijken. Ouders dienen hun kinderen weer bij de poort af te zetten en buiten de poort op te halen.

Een uitzondering op bovenstaande betreffen de ouders die hun kinderen t/m 17 jaar naar uitwedstrijden rijden. Zij vallen niet in de categorie “toeschouwers” maar in de categorie “begeleiding” en mogen het sportpark dus wél betreden. Dit geldt dus voor bezoekende clubs bij Almen en Harfsen, evenals ouders van onze spelers die rijden voor een team van onze SJO t.b.v. een uitwedstrijd.

Bovenstaande maatregelen zijn ingegaan op dinsdag 29 september 2020 om 18.00 uur en gelden voor een periode van 3 weken. Zodra er weer nieuws is, komen we vanzelfsprekend met een update.

Wij willen iedereen verzoeken zich aan deze nieuwe maatregelen te houden, evenals de bekende/bestaande maatregelen. Wij hopen op jullie begrip en medewerking! Blijf gezond!

Bestuur S.V. Almen

Welkom op het sportcomplex van S.V. Almen

Betreft Corona en gebruik accommodatie en kleedkamers S.V. Almen

Voor iedereen van 18 jaar en ouder zijn een aantal regels van toepassing. In het “Protocol amateurvoetbal” zijn diverse maatregelen opgesomd. Neem hier de tijd voor om eens rustig door te lezen. Wij gaan ervan uit dat iedereen op de hoogte is van deze protocollen.Enkele belangrijke punten:

 • Na afloop van de training of wedstrijd worden alle spelers, trainers en begeleiders gezien als publiek. Dit houdt in dat de 1,5 meter afstand in acht genomen moet worden.
 • Gelijktijdig mogen in iedere kleedkamer 8 personen aanwezig zijn om deze afstand te kunnen waarborgen. Douchen mag gelijktijdig door 2 personen, rekening houden met de 1,5 meter afstand.
 • In het ballenhok en kleedkamer 6 mogen maximaal 2 personen gelijktijdig aanwezig zijn.


Wij vragen met klem ieders medewerking om de regels en maatregelen in acht te nemen.

Naast de algemene regels hebben we onderstaand nog een aantal clubregels opgenomen. Het verzoek aan alle spelers, begeleiders en overige bezoekers van ons complex om deze door te lezen en na te komen.Op het complex en rondom de velden

 • Kom niet als je verkouden bent of je je niet lekker voelt.
 • Kom ook niet naar de club voor minstens 2 weken, als je in een risicogebied bent geweest.
 • Bij aankomst op het terrein word je verzocht een registratieformulier in te vullen. Er wordt duidelijk aangegeven waar je deze formulieren kunt aantreffen en hoe en waar ze weer moeten worden ingeleverd.
 • Overal op het complex geldt de anderhalve meter regel.
 • Op de zitbanken langs de velden alleen gaan zitten op de door ons aangegeven gekleurde stippen.
 • Volg de aangegeven routes.
 • Volg altijd de aanwijzingen op als je die krijgt.


Omkleden en douchen

 • Lees de regels op de kleedkamerdeuren.
 • Voor alle teams met spelers van 18 jaar en ouder, geen besprekingen met het hele team in een kleedkamer.


In en rond de kantine

 • In de kantine is plek voor een bepaald aantal personen. Dit is aangegeven door het aantal stoelen. Zijn er geen stoelen beschikbaar, dan graag de kantine verlaten, er is vast nog wel een plekje op het terras. Blijf dus niet onnodig in de kantine hangen.
 • Volg de looproutes en desinfecteer je handen bij binnenkomst.
 • Voor bestellingen, maximaal 3 personen aan de bar met voldoende afstand.
 • Buiten op het terras alleen op de aangegeven plekken zitten.
 • Betalingen liefst per pin.
 • Voor keukenbestellingen: 1 persoon tegelijk voor het loket met voldoende afstand.


Bij wedstrijden van het eerste elftal

 • In de rust zoveel mogelijk bestellen bij de uitgiftepunten buiten.
 • Niet via het terras de kantine betreden maar alleen via de hoofdingang.
 • Ook naar de toiletten via de hoofdingang.
 • In de bestuurskamer maximaal 7 personen.


We hopen er ondanks alle regels toch een gezellig seizoen van te maken. Hopelijk kunnen wij gedurende het seizoen wat regels versoepelen, maar daar is op dit moment nog niets van te zeggen. Als er meer bekend is, worden jullie op de hoogte gehouden via de mail.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van S.V. Almen